Očkování

"Očkování v celé své historii ukázalo, že je úspěšným prostředkem, jak bránit vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi lidmi. Je zřejmé, že v celé medicíně prozatím neexistuje lepší způsob, jak dosáhnout snížení počtu onemocnění na danou chorobu. V současnosti je v České republice jen malý výskyt infekčních nemocí, proti kterým se očkuje. Tato skutečnost často vyvolává u lidí (laiků i odborníků) pocit, že očkovat již není nutné. V nemocnicích se dnes již lékaři ani ostatní zdravotničtí pracovníci nesetkávají s dětskou obrnou, záškrtem, tetanem, spalničkami, zarděnkami a příušnicemi. Pokud se některá z uvedených nemocí objeví, je to považováno za raritu a nemocnému je věnována zvláštní pozornost"

 
prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.
 
 

Povinné očkování

Nepovinné (doporučované) očkování

Dětský očkovací kalendář

Zásady očkování

Aktuální očkovací programy

 

Prevence

 

Poslední úprava 2012-05-20 Administrátor